Zoznam pomôcok na výtvarnú:

  • Tempery veľké 12 kusové
  • Vodové farby značky Kooh- i- noor
  • Voskovky
  • Štetce jemné vlasové, najlepšie syntetické na vodovky - tri veľkosti
  • Štetce jemné vlasové ploché na tempery - tri veľkosti
  • Ceruzky čísla 2,3,4 B
  • Strúhatko na ceruzky (Paletu a pohárik ani iné pomôcky netreba)