Akademická maliarka Jitka Bezúrová

Zriaďovateľka a riaditeľka školy

Grafička, maliarka, ilustrátorka a poetka patrí k významným predstaviteľom generácie, ktorá vstúpila na scénu po roku 1985. Možno ju označiť za strednú generáciu, ktorá najmä v oblasti grafiky (žiaci A. Brunovského) formovala nielen slovenský a český vkus, ale ovplyvnila vývoj v oblasti grafiky prakticky v celej Európe.

Jitka Bezúrová študovala v rokoch 1979-1984 na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave na oddelení u profesora Albína Brunovského. Základom jej tvorby je lyrizmus a poetizmus čo súvisí so skutočnosťou, že sama je autorkou kníh poézie.

Paralelne s grafikou (už od diplomovej práce) sa venuje akvarelu, v poslednom desaťročí intenzívnejšie maľbe. Jitka Bezúrová mala viac ako 25 samostatných výstav doma aj v zahraničí (napr. Praha, Bratislava, Viedeň, Djakarta, Rím, Oslo, Varšava...) a zúčastnila sa viac ako štyroch desiatok kolektívnych výstav a projektov doma aj v zahraničí (Sao Paulo, Mníchov, Seul – Južná Kórea, Antverpy, Dillí...)

Jej tvorba je súčasťou mnohých štátnych a súkromných zbierok doma i v zahraničí.

www.bezurova.sk

 

 

Mgr. Barbora Bezúrová

Zástupkyňa riaditeľky, učiteľka

Grafická dizajnérka a učiteľka výtvarného odboru. Študovala na súkromnej škole Dizajnu v Bratislave v rokoch 2001-2005. Vo vysokoškolskom štúdiu pokračovala na Univerzite sv. Cyrila a Metoda v Trnave na Fakulte Masmediálnej komunikácie. Štúdium ukončila diplomovou prácou na tému Obraz a význam, forma a štruktúra v reklame a výtvarnom umení (so zameraním na zobrazovanie ženského ideálu krásy). Na tejto škole si rozšírila svoje vedomosti o nové médiá. Už počas vysokoškolského štúdia sa venovala vedeniu výtvarných a keramických krúžkov v Materských školách ako aj starším deťom v SZUŠ. Úspešne viedla krúžok Digitálnej fotografie a základov Photoshopu pre ktorý vytvorila vlastnú metodiku výučby.