V marci 2019

pripravujeme výlet do galérie v Bratislave-podrobnosti včas oznámime.

 

V apríli 2019 pripravujeme  školskú výstavu

 

„...z nášho Ateliéru 2018 -2019 „

 

Vernisáž sa uskutoční dňa 5.apríla v Galérii Labyrint v Senci


 
***
 
-Dva razy ročne pripravujeme výstavu prác žiakov. Sú to Vianočná a Letná výstava.
-Najmenej dva razy ročne organizujeme exkurzie na aktuálne výstavy a za kultúrnymi pamiatkami doma a v blízkom zahraničí.
-Počas celého roka sa naša škola aktívne zúčastňuje na výtvarných súťažiach.